Rapport 4 Maart 1814

Uit HisGIS
Versie door Nienke (overleg | bijdragen) op 25 sep 2019 om 22:48
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderdeel van Groote Wegen


Beh 8 maart 1814, no 17 Directie van den Waterstaat

’s Gravenhage, den 4de maart 1814

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Den Heere Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Neder =landen, enz: enz: enz:

Doorluchtigste Vorst en Heer!

Bij mijne missive van den 11e February laatstleden N° 960, nam ik de vrijheid, Uwe Koninklijke Hoogheid, Te adieren over het onderhoud der daarby vermelde zeven groote (Voormaals zoogenaamde Keizerlijke) wegen, en Hoogst Dezelve Heeft goedgevonden, mij, bij Besluit van den 13e dier maand no1 (SB 13 Februari 1814, N° 1) Te autiriseren om provisioneel onder te stellen op het onderhoud en de Noodzakelijke reparatien aan dezelve, met bepaling echter, dat met Alle projecten, van grotere reparatien of verbeteringen vooralsnog Moet worden gesupersedeerd.

Sedert is ter mijner kennisse gekomen, dat zich n het Departe =ment van den Rhijn, nog twee groote Wegen bevinden, volkomen Gelijksoortig aan die in mijne bovengemelde missive van den 11e February laatstleden vermeld, te weten:

  • Grote weg van Nijmegen, langs den regter oever der Maas naar Venlo
Voormaals zoogenaamde Keizerlijke Weg van de derde classe no 66
  • Groote weg van Nijmegen naar de KLeefsche Grenzen
Voormaals zoogenaamde Keizerlijke weg van de derde classe no 86

De kosten benodig tot het noodzakelijk onderhoud Der voornoemde wegen over den jare 1814, zijn gevaleuleerd

Voor eerstgenoemde weg op ƒ  400=...=...
En voor de tweede weg op ƒ  914=.19=...

Gelijk deze dan ook als zoodanig zijn gebragt op de project- Begroting van 1814, welk ik de eer heb gehad, Uwe Koninklijke Hoogheid, bij mijne missive van den 28ste February laatstleden Aan te bieden.

Ik neme over zulks de vrijheid, van aan Uwe Koninklijke Hoogheid, eerbiedig in consideratie te geven of Hoogst Dezelve niet zoude kunnen goedvinden, mij te autoriseren om Provisioneel order te stellen op het onderhoud en de noodzakelijke Reparatien aan de wegen van Nijmegen naar Venlo en van Nijmegen naar de Kleefsche Grenzen, voor zoo verre dezelve loopen Over het territor der Vereenigde Nederlanden, met de bepaling Echter, dat met alle projecten van grootere reparatien of verbeteringen ook ten aanzien van die wegen voor als nog zal Worden gesupersedeerd.

De bevelen van Uwe Koninklijke Hoogheid des Dezen in wachtende, ben ik met den diepsten eerbied.

Doorluchtigste Vorst en Heer!
Van Uwe Koninklijke Hoogheid
De zeer gehoorzame dienaar en
Getrouwe onderdaan
JWMollens ?