Tags - Kadaster 1832

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kadastrale gegevens

De gebruikte keys zijn:

kad:gemeente
de kadastrale gemeente waar het perceel onder valt.
kad:sectie
de kadastrale sectie waar het perceel onder valt.
kad:perceelnr
het perceelnummer, dat eventuele suffixen mag bevatten, zoals 123bis.
kad:perceelnrtvg
de toevoeging (suffix) op het perceelnummer.
kad:adres
het volledige kadastrale adres: de aaneenschakeling van de 4 hierboven genoemde velden, met een spatie na de gemeentenaam.
minuutplan
de code van het minuutplan, opgebouwd uit de letter MIN, gevolgd door de vijf-cijferige gemeente-code, de sectie-letter, en het twee-cijferige bladnummer. Voorbeeld: MIN02087B04
oat:soort
het soort grondgebruik dat in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel is vermeld.

Grondgebruik

grondgebruik vermelding in de OAT tag betekenis
weiland weiland, grasland, weide landuse=meadow
bouwland bouwland landuse=farmland
woongebied erf, huis en erf, ... landuse=residential
tuin tuin, gaard(en(g)) landuse=allotments ook moestuin, tuinland
siertuin terrein voor vermaak, vermaak, lustplaats leisure=garden Let wel op: ook vijvers en water in een siertuin / buitenplaats worden doorgaans gewoon als lustplaats / vermaak aangeslagen en beschreven in de OAT, hoewel ze op het minuutplan meestal gewoon als water aangegeven zijn.
bos bos(ch) landuse=forest eventueel aangevuld met leaf_type=needle_leafed als het een dennenbos betreft
boomgaard boomgaard landuse=orchard ook alle vermeldingen van fruitbomen vallen hieronder
landbouw-erf erf voor den landbouw landuse=farmyard
begraafplaats begraafplaats, kerkhof landuse=cemetery
duin(en) duin(en) natural=sand
bos tot vermaak bos tot vermaak landuse=forest

Natte gronden

grondgebruik vermelding in de OAT tag betekenis
hooiland hooiland natural=wetland + wetland=wet_meadow
water water natural=water
moeras moeras natural=wetland + wetland=marsh
riet riet(veld) natural=wetland + wetland=reedbed
ruigt ruigt natural=wetland + wetland=reedbed Ruigt is bladriet, in de herfst gemaaid riet, waar het blad nog aan zit. (Het weke dak: riet- en strobedekkingen[1]

Varia

grondgebruik vermelding in de OAT tag betekenis
botenhelling leisure=slipway
vuilnisbelt landuse=landfill
dierentuin / zoo menagerie tourism=zoo
sportveld kolf(baan) leisure=pitch + sport=kolf
bleek(veld) bleek(veld), blekerij landuse=grass + hgis:opmerking=bleek

Gebouwen

In de regel: building=*

Speciale gebouwen

grondgebruik vermelding in de OAT tag betekenis
bleekveld bleekveld landuse=grass + higs:opmerking=bleek
lustplaats lustplaats leisure=garden
bos als vermaak bos als vermaak landuse=forest
weg als weiland weg als weiland landuse=grass + hgis:opmerking=weg ook weiland als weg
hooiberg hooiberg building=yes + building=yes
huis huis building=house woonfunctie
winkel winkel building=retail + shop=convenience en landuse=retail
tuinhuis tuinhuis building=shed
koepel koepel building=bungalow
zomerhuis zomerhuis building=bungalow
molen molen building=yes + man_made=windmill
pakhuis pakhuis landuse=industrial + building=warehouse
fabriek fabriek building=yes + industrial=factory eventueel aangevuld met name= soort fabriek
school school building=school
schuur schuur building=shed
stal stal building=stable
wagenhuis wagenhuis, koetshuis building=garage
brandspuithuisje brandspuithuisje amenity=fire_station
wachthuis wachthuisje, veldwacht amenity=police
kerk kerk building=church + amenity=place_of_worship eventueel aangevuld met religion=christian en eventueel indien bekend denomination=*
pakhuis pakhuis building=warehouse
rechthuis rechthuis amenity=courthouse
sluis sluis landuse=construction aangevuld met natural=water voor het water gedeelte
stadhuis raadhuis, stadhuis building=public + amenity=townhall
werkplaats werkplaats building=industrial
kas / serre kast, orangerie building=greenhouse
sociaal weeshuis, oudemannenhuis amenity=social_facility eventueel aangevuld met een nadere specificatie als social_facility=*-tag

Wegen

Wegen worden altijd als lijn-element ingetekend en van de tag highway=* voorzien, met keuze voor een specifiek type weg;

tag betekenis
highway=trunk Groote wegen der eerste klasse; de snelwegen
highway=primary Groote wegen der tweede klasse
highway=secondary grote, doorgaande straatwegen
highway=tertiary belangrijke verbindingswegen tussen plaatsen
highway=unclassified reguliere, lokale, wegen, zonder specifiek doorgaande functie. Dit is de grootste groep.
highway=residential straten in een stad of dorp waaraan hoofdzakelijk gewoond wordt. Deze straten hebben in de regel een naam.
highway=path paden die niet specifiek als perceel zijn afgebakend. Op de minuutplans worden deze met stippellijntjes aangegeven.
highway=track percelen die vanuit hun grondgebruik in de OAT heel duidelijk een weg-functie hebben, of die door hun vorm heel duidelijk als weg fungeerden, maar toch geen deel uitmaken van het (ongenummerde; buiten de percelen vallende) openbare wegennet. Over deze wegen heen wordt een lijn getekend met deze tag.
highway=footway steegjes in een stad

Als een weg een naam heeft, kan deze met de name=-tag toegevoegd worden.

Het perceel van een weg wordt naast de kadastrale aanduiding (indien aanwezig) nergens mee getagged. De enige uitzondering zijn dijken, kaden, etc. die de tag landuse=construction meekrijgen.

Water(lopen)

Het perceel van een waterloop krijgt de tag natural=water. Daarnaast wordt er een hart-lijn ingetekend over het perceel, met een waterway=*-tag die aangeeft wat voor soort waterloop het betreft;

tag betekenis
waterway=river grote rivieren
waterway=stream stroompjes
waterway=canal kanalen
waterway=ditch kleine gegraven greppeltjes
water=lake meer

Plaatsen

Plaatsen worden weergegeven met een enkele node, met een name-tag, en een specifiek plaats-type;

tag betekenis
place=city voor de grootste steden
place=town voor kleine steden
place=village voor de grotere dorpen / plaatsen
place=hamlet voor de gehuchtjes
place=isolated_dwelling voor een enkel gebouw of terrein (vb buitenplaats)

(Administratieve) Grenzen

Deze moeten worden aangegeven binnen een relatie, met de tags typ=boundary, boundary=administrative, aangevuld met een specifieke admin-level-tag.

Nog te determineren

Gebouwen en stedelijke omgeving

Kolfbaan 
in elk geval building=*, maar welke value / aanvulling? Mogelijk in als sportterrein en bijbehorend gebouw.
Lijnbaan 
dient om touwen te maken.
Polder 
de naam van de polder kan aan een puntlocatie met de tag place=polder gekoppeld worden, hoewel een strategie via een relatie over de percelen van die polder heen wellicht de voorkeur verdient, wellicht in de vorm van een boundary=administrative
  1. M. van Hemert, M.W.J. van Rooden, H.Th.D. Dijkstra, RV bijdrage 11, Zeist 1990)