Tags - Kadaster 1832

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina worden de tags beschreven die gebruikt worden om de percelen van het kadaster van 1832 te 'taggen' (beschrijven). Dit kan worden uitgevoerd met onze online tool iD.

Kadastrale gegevens

De gebruikte keys zijn:

kad:gemeente
de kadastrale gemeente waar het perceel onder valt.
kad:sectie
de kadastrale sectie waar het perceel onder valt.
kad:perceelnr
het perceelnummer, dat eventuele suffixen mag bevatten, zoals 123bis.
kad:perceelnrtvg
de toevoeging (suffix) op het perceelnummer.
kad:adres
het volledige kadastrale adres: de aaneenschakeling van de 4 hierboven genoemde velden, met een spatie na de gemeentenaam.
minuutplan
de code van het minuutplan, opgebouwd uit de letter MIN, gevolgd door de vijf-cijferige gemeente-code, de sectie-letter, en het twee-cijferige bladnummer. Voorbeeld: MIN02087B04
kad:blad
het onderdeel van de minuutplan-aanduiding hierboven dat het bladnummer van het minuutplan aangeeft (in die gemeente, en in die sectie). Dit zijn de laatste twee cijfers van de minuutplan-code, zonder voorloopnul.
oat:soort
het soort grondgebruik dat in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel is vermeld.

Grondgebruik

vermelding in de OAT vermelding in ID tag opmerking
bouwland Landbouwgrond landuse=farmland
erf, huis en erf, ... Woongebied landuse=residential
tuin, gaard(en(g)) Volkstuintjes landuse=allotments ook moestuin, tuinland
terrein voor vermaak, vermaak, lustplaats, siertuin Tuin leisure=garden Let wel op: ook vijvers en water in een siertuin / buitenplaats worden doorgaans gewoon als lustplaats / vermaak aangeslagen en beschreven in de OAT, hoewel ze op het minuutplan meestal gewoon als water aangegeven zijn.
bos(ch) Beheerd bos landuse=forest eventueel aangevuld met leaf_type=needle_leafed als het een dennenbos betreft
boomgaard Boomgaard landuse=orchard ook alle vermeldingen van fruitbomen vallen hieronder
erf voor den landbouw Boerenerf landuse=farmyard
begraafplaats, kerkhof Begraafplaats landuse=cemetery
duin(en) Zand natural=sand
bos tot vermaak Beheerd bos landuse=forest
water Water natural=water

Gras en natte gronden

vermelding in de OAT vermelding in ID tag opmerking
weiland, grasland, weide Weide landuse=meadow
weg als weiland Grasland landuse=grass + hgis:opmerking=weg ook weiland als weg
bleek(veld), blekerij + hgis:opmerking=bleek
hooiland Moeras of drassig gebied natural=wetland + wetland=wet_meadow
moeras + wetland=marsh
riet(veld), rietland + wetland=reedbed
ruigt Ruigt is bladriet, in de herfst gemaaid riet, waar het blad nog aan zit. (Het weke dak: riet- en strobedekkingen[1]
water Water natural=water

Varia

vermelding in de OAT vermelding in ID tag opmerking
botenhelling Botenhelling leisure=slipway
stort, vuilnisbelt Stort landuse=landfill
Menagerie, dierentuin, zoo Dierentuin tourism=zoo
kolf(baan) Sportveld leisure=pitch + sport=kolf

Gebouwen

In de regel: building=*

vermelding in de OAT vermelding in ID tag opmerking
fabriek Industrieel gebouw building=industrial + industrial=factory eventueel aangevuld met name= soort fabriek
hooiberg building=shed
huis huis building=house woonfunctie
kas(t), oranjerie Broeikas building=greenhouse
koepel, zomerhuis Bungalow building=bungalow
molen Windmolen building=yes + man_made=windmill
watermolen Watermolen building=yes + man_made=watermill
pakhuis Opslagplaats building=warehouse
schuur schuurtje building=shed
stal building=stable
tuinhuis Schuurtje building=shed
weeshuis, oudemannenhuis Sociale faciliteit amenity=social_facility eventueel aangevuld met een nadere specificatie als social_facility=*-tag
wagenhuis, koetshuis Garage (privéstalling voor voertuigen) building=garage
werkplaats Industrieel gebouw building=industrial
winkel Handelspand building=retail + shop=convenience en landuse=retail

Openbare gebouwen

vermelding in de OAT vermelding in ID tag opmerking
brandspuithuisje Voorziening amenity=fire_station Dan type: fire-station
school Schoolgebouw building=school
rechthuis Gerechtsgebouw amenity=courthouse
sluis Bouwterrein landuse=construction aangevuld met natural=water voor het water gedeelte
raadhuis, stadhuis gemeentehuis building=public + amenity=townhall
wachthuisje, veldwacht Politiekantoor amenity=police
kerk christelijke kerk building=church + amenity=place_of_worship eventueel aangevuld met religion=christian en eventueel indien bekend denomination=*

Wegen

Wegen worden altijd als lijn-element ingetekend en van de tag highway=* voorzien, met keuze voor een specifiek type weg;

tag opmerking
highway=trunk Groote wegen der eerste klasse; de snelwegen
highway=primary Groote wegen der tweede klasse
highway=secondary grote, doorgaande straatwegen
highway=tertiary belangrijke verbindingswegen tussen plaatsen
highway=unclassified reguliere, lokale, wegen, zonder specifiek doorgaande functie. Dit is de grootste groep.
highway=residential straten in een stad of dorp waaraan hoofdzakelijk gewoond wordt. Deze straten hebben in de regel een naam.
highway=path paden die niet specifiek als perceel zijn afgebakend. Op de minuutplans worden deze met stippellijntjes aangegeven.
highway=track percelen die vanuit hun grondgebruik in de OAT heel duidelijk een weg-functie hebben, of die door hun vorm heel duidelijk als weg fungeerden, maar toch geen deel uitmaken van het (ongenummerde; buiten de percelen vallende) openbare wegennet. Over deze wegen heen wordt een lijn getekend met deze tag.
highway=footway steegjes in een stad

Als een weg een naam heeft, kan deze met de name=-tag toegevoegd worden.

Het perceel van een weg wordt naast de kadastrale aanduiding (indien aanwezig) nergens mee getagged. De enige uitzondering zijn dijken, kaden, etc. die de tag landuse=construction meekrijgen.

Water(lopen)

Het perceel van een waterloop krijgt de tag natural=water. Daarnaast wordt er een hart-lijn ingetekend over het perceel, met een waterway=*-tag die aangeeft wat voor soort waterloop het betreft;

tag opmerking
waterway=river grote rivieren
waterway=stream stroompjes
waterway=canal kanalen
waterway=ditch kleine gegraven greppeltjes
water=lake meer

Plaatsen

Plaatsen worden weergegeven met een enkele node, met een name-tag, en een specifiek plaats-type;

tag opmerking
place=city voor de grootste steden
place=town voor kleine steden
place=village voor de grotere dorpen / plaatsen
place=hamlet voor de gehuchtjes
place=isolated_dwelling voor een enkel gebouw of terrein (vb buitenplaats)
place=locality voor een veldnam aangevuld met name=(naam op de kaart)

(Administratieve) Grenzen

Deze moeten worden aangegeven binnen een relatie, met de tags type=boundary, boundary=administrative, aangevuld met een specifieke admin-level-tag.

Nog te determineren

Lijnbaan
dient om touwen te maken.
Polder
de naam van de polder kan aan een puntlocatie met de tag place=polder gekoppeld worden, hoewel een strategie via een relatie over de percelen van die polder heen wellicht de voorkeur verdient, wellicht in de vorm van een boundary=administrative
  1. M. van Hemert, M.W.J. van Rooden, H.Th.D. Dijkstra, RV bijdrage 11, Zeist 1990)