Tariefinformatie in de archieven

Uit HisGIS
Versie door Thomas (overleg | bijdragen) op 21 okt 2020 om 14:32 (→‎Drents Archief)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Noord Hollands Archief

Toegang 253 Grondbelasting in Noord-Holland

Inventarisnummer 73: Rapporten van de inspecteur van het kadaster over het werk der kadastrale schattingen, in de kantons Aalsmeer, Edam, Enkhuizen + Grootebroek, Hoorn, Medemblik, Monnickendam, Purmerend, De Rijp en Schagen; rapporten van de controleurs en schatters over de taxaties in gemeenten in de arrondissementen Alkmaar en Hoorn, 1827-1831 en z.j.

Inventarisnummer 84: Tabellen no. 5 bis "Tabel van berekening der onzuivere opbrengst van de oogsten van de bouw- en hooilanden...", (soms) met als bijlagen de "Uitgewerkte Staat om te geraken tot de opmaking (..) van tabel no. 5 bis", 1829-1831 en z.j.

Historisch Centrum Overijssel, HCO

Toegang 0025 Provinciaal Bestuur van Overijssel

2 Archieven van het Provinciaal Bestuur van Overijssel, 1814 - 1831 maart

2.3 Gouverneur
2.3.7 Afdeling kadaster, 1826 - 1831
indeling inv.nr. geraadpleegd aangetroffen inhoud opmerking
2.3.7.1 Correspondentie verbalen, 1825 - 1831 2391 Theo 1825, slechts 1 stuk betreft enkel korte formele kennisgeving aanvang van dit archief
2392 Theo jan-mrt 1826, pak voorschotten en aanstellingen landmeters, eerste instructies, de vorderingen per gemeente in tabellen en uitgeschreven tekst, kwesties rondom grensbepalingen, moeite met pachtcontracten vinden met terugwerkende kracht enz.
2393 Theo mrt-mei 1826, pak inmiddels ook voorbereidingen der schatting
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429 Theo 1830 inmiddels ook aanvang gemaakt met alfabetische lijst eigenaren, uitkomsten dijk- en polderlasten
2430 Theo mrt-apr 1830 inmiddels vorderingen minuutleggers verregaand, twisten over specifieke klassen per gemeente
2431 Theo mei-juni 1830
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
agenda's van ingekomen stukken, 1825 - 1831 2439 Theo 1826 chronologische opsomming van ingekomen stukken (geen index op thema o.i.d.)
2440
2441
2442
2443
2444
agenda's van uitgaande stukken, 1827 - 1831 2445 Theo 1827 chronologische opsomming van verzonden stukken (geen index op thema o.i.d.)
2446
2447
2448
2449
2.3.7.2 Overige stukken; rapporten van de inspecteur 2450 Theo rapport schatting kanton Deventer lijkt heel erg op tabel 5 die we zoeken
2451 Theo rapport schatting kanton Goor, 30-11-1829 idem
2452 Theo rapport schatting kanton Hasselt, 06-09-1829 idem
2453 Theo rapport schatting Kanton Zwolle, 15-10-1828 samengestelde gegevens zonder onderbouwing3 Archieven van het provinciaal bestuur van Overijssel, 1831 april - 1920/1948

3.3 Gouverneur/commissaris van de Koning(in), 1831 - 1920
3.3.1 Hoofdarchief
3.3.1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.3.1.2.5 Belastingen
3.3.1.2.5.1 Periode 1831 - 1844
3.3.1.2.5.1.1 Directe betalingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen (Tweede Afdeling)
3.3.1.2.5.1.1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.3.1.2.5.1.1.2.4 Directe belastingen
3.3.1.2.5.1.1.2.4.2 Grondbelasting
indeling inv.nr. geraadpleegd aangetroffen inhoud opmerking
3.3.1.2.5.1.1.2.4.2 Grondbelasting 17603-17609 Jeroen Formulieren waarop particulieren aan kunnen geven waarom ze in aanmerking komen voor vrijstelling van de grondbelasting, door aan te vinken dat ze het betreffende perceel dan wel met houtgewas hebben ingeplant, woeste grond hebben ontgonnen etc. Verklaringen van eigenaren van woeste gronden, dat zij wegens ontginning en/of beplanting reeds enige tijd tijdelijke vrijdom van grondbelasting genieten en bij deze aanspraak op voortdurend genot van deze vrijdom willen maken, met adviezen en beslissingen van de provinciale inspecteur van de directe belastingen en de gouverneur. Met bijlagen, 1832.
17610 Jeroen Pakket met een overzichtstabellen per Kanton van alle gemeenten in Overijssel met daarachter per categorie bouwland, hooi-weilanden etc. het totale oppervlak per gemeente Staten van de vastgestelde belasting per klasse van de gebouwde en ongebouwde eigendommen in de kantons Almelo en Goor, Kampen, Oldenzaal en Ootmarsum, Ommen en Hardenberg, Raalte, en Steenwijk en Vollenhove met de daaronder ressorterende gemeenten, [1832].
17611 Jeroen Overzicht per kanton van de totale opbrengsten van gebouwde en ongebouwde eigendommen Staat van de belastbare opbrengst van de gebouwde en ongebouwde eigendommen in de kantons met de daaronderressorterende gemeenten over 1832. Met generale recapitulatie, [1832].
17612 Jeroen Lijst van personen waaraan vrijstelling voor grondbelasting is verleend t/m datum Staat van eigenaren van ongebouwde eigendommen, die om (tijdelijke) vrijdom van grondbelasting hadden verzocht en die dit tot een nader bepaalde jaar toegewezen werd dan wel geweigerd, [1832].
17613 Jeroen Lijst met verschillende eigendommen in de gemeente Dalfsen, ingedeeld per klasse. Geen verdere informatie. Het is een enkel formulier Staat van de voorgedragen, geadviseerde en tenslotte vastgestelde jaarlijkse opbrengst van iedere soort en klasse van de gebouwde en ongebouwde eigendommen in de gemeente Dalfsen, 1833.


3.3.1.2.5.1.3 Kadaster (Vierde afdeling)
indeling inv.nr. geraadpleegd aangetroffen inhoud opmerking
3.3.1.2.5.1.3.1 Stukken van algemene aard Verbalen, 1831 - 1844. 17887 Jeroen
17888 Jeroen
17889 Jeroen
17890 Jeroen
17891 Jeroen
17892 Jeroen
17893 Jeroen
17894 Jeroen
17895 Jeroen
17896 Jeroen achterin zitten tarieven Zwolle/Hasselt, komt heel dicht in de buurt van wat wij zoeken
17897 Theo 1832 hierin een omslag over vaststelling tarief Almelo met correcties en totstandkoming alleen mist de onderbouwing nog! Komt heel dicht in de buurt van wat wij zoeken
17898
17899
17900
17901
17902
17903
17904
17905
17906
17907
17908
17909
17910
17911
17912
17913
17914
17915
17916
17917
17918
17919
17920
17921
17922
17923
17924
17925
17926
17927
17928
17929
17930
17931
17932
17933
17934
17935
17936
17937
17938
17939
17940
17941
17942
17943
17944
17945
17946
17947
17948
17949
17950
17951
17952
17953
17954
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, niet in de repertoria geboekt, 1831 - 1837. 17955
17956
17957
17958
17959
17960
17961
Agenda's van ingekomen stukken met vermelding van de wijze van afdoening, 1831 - 1844. 17962
17963
17964
17965
17966
17967
17968
Repertoria systematisch - chronologisch op trefwoord. Met hoofdenlijsten, 1831 - 1844. 17969
17970
17971
17972
17973
17974
17975
17976
17977
17978
17979
17980
17981
17982
3.3.1.2.5.1.3.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


Rapporten van de provinciale inspecteur voor het kadaster in Overijssel betreffende het onderzoek naar de wijze van schatting van gebouwde en ongebouwde eigendommen in de gemeenten in de kantons Kampen, Steenwijk en Vollenhove, 1831. 17983 Jeroen Beschrijving van de aard van de gronden in de gemeenten die binnen het kanton Kampen vallen. Zo wordt er per categorie kort omschreven hoe het gesteld is met de kwaliteit van deze eigendommen per gemeente, soms met informatie over de ondergrond (venig, moerassig) Kampen
17984 Steenwijk
17985 Vollenhove
17986-18008 steekproef? Bezwaarschriften van eigenaren van gebouwde en ongebouwde eigendommen tegen de kadastrale klassering en de te hoog opgelegde schatting, en de tenaamstelling van hun onroerende goederen. Met beschikkingen, 1833.


6 Stukken waarvan het verband met de archieven onduidelijk is

indeling inv.nr. geraadpleegd aangetroffen inhoud opmerking
19657 Jeroen Pakket met kleine rekeningen van hooi die vermoedelijk dienden ter onderbouwing van het tarief Register van geleverde hooi. Met bijlagen, 1832.

Toegang 288.1 Ontvangers van de grondbelasting

inv.nr. 104
"Tarieven der begrootingen van de jaarlijkse opbrengst van iedere soort en klasse van vaste eigendommen in de gemeente (vermeld in inv.nr. 103) ten gevolge der kadastrale schatting, na gehoudene kantonale vergadering en ingewonnen advies van het kollegie van Gedeputeerde Staten, bij besluit van den Gouverneur ... vastgesteld", 1832.

Drents Archief

Toegang 0179 Instanties belast met de schattingen voor de grondbelasting

2.1. Stukken betreffende de vaststelling van de Grondslag 1832

6 Tableau van de resultaten der nadere tarieven over alle de gemeenten

van de kantons Dalen, Hoogeveen en Meppel; begrotingen der gebouwde en ongebouwde eigendommen; 1832