Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsdoeleinden

Uit HisGIS
Versie door Thomas (overleg | bijdragen) op 2 jun 2021 om 17:24 (Nieuwe pagina aangemaakt met '== Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden. == Teneinde een inzicht te verkrijgen in de mate van rek en krimp, waaraan...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vergelijkend onderzoek op rek en krimp van teekenpapier voor kaarteeringsodeleinden.

Teneinde een inzicht te verkrijgen in de mate van rek en krimp, waaraan verschillende soorten teekenpapier in normale gebruiksomstandigheden onderhevig zijn, werd gedurende 3 weken een systematisch onderzoek ingesteld naar de veranderingen, welke deze papiersoorten tijdens de kaarteering geacht mogen worden te ondergaan.

Aan de proef werden onderworpen:

  • a. Van Gelder's Kadasterpapier afmetingen 110 x 73 cm²
  • b. Schoellers Parole Topographie 300Gr. afmetingen 135 x 68 cm²
  • c. Schoellers Parole Topographie 260Gr. afmetingen 135 x 68 cm²

De keuze van deze soorten werd bepaald door de klachten, dat het veelvuldig gebezigde papier Schoellers Parole hinderlijke afwijkingen tengevolge van rek en krimp vertoonden, terwijl bij het gebruik van Van Gelder's papier deze verschijnselen in veel mindere mate schenen op te treden.

Aangezien het de bedoeling was, de waarde van iedere papiersoort voor het praktische gebruik te toetsen, werd de proef genomen in het lokaal en onder de omstandigheden, waarin van het teekenpapier dagelijks gebruik wordt gemaakt.

Om deze reden werden de waarnemingen verricht bij het begin (9 uur) en bij het einde (17 uur) der normale werktijden en werd het opnemen van temperatuur en vochtigheidsgehalte in het vertrek en van de weersgesteldheid achterwege gelaten, als zijnde voor de betrokken papiermonsters geheel dezelfde. De proeftijd stemt vrijwel overeen met het gemiddelde duur der kaarteering van een blad.

Nadat de monsters a en b gedurende een week met een korte zijde, vrijhangend, aan één der binnenwanden van het teekenlokaal waren bevestigd, (door toevallige omstandigheden gebeurde dit met het monster c slechts gedurende 3 dagen, waarop nader wordt teruggekomen), werden de bladen op 19 October 1934 om 9 uur afgenomen en voorzien van een assenkruis evenwijdig aan de hoofdafmetingen en met het centrum in het midden van het papier.

De armen van het kruis werden, van het centrum uit en met tussenruimten van 100 mm. afstanden uitgezet van 400 mm. in de lengte- en 300 mm. in de breedterichting der bladen.

Vervolgens werden de bladen weder opgehangen, waarna om 17 uur de uitgezette afstanden werden nagemeten. Het uitzetten en nameten geschiedde met een detailcoördinatograaf van Conradi, met eene aflees-nauwkeurigheid van 0.1mm. en schatting tot op 0.05mm. nauwkeurig.

Op de volgende werkdagen werd de laatste behandeling om 9 uur en om 17 uur herhaald, terwijl de bladen daartusschenin op hun plaats bleven hangen. Gedurende de proef werd het lokaal matig verwarmd en normaal geventileerd. Op Zondagen werden geen waarnemingen verricht, de laatste meting geschiedde op 19 November 1934 op 9 uur.

Uit de waarneming van de tusschenpunten bleek, dat de werking van het papier in één richting praktisch gelijkelijk over het blad is verdeeld.

De resultaten der waarnemingen van de afstanden tusschen de uiteinden van de assen (lengte 800 mm. breedte 600 mm. ) werden verwerkt in twee grafieken, waarbij de krimp links, de rek rechts van de normaallijn werd uitgezet. (0.1 % = 20mm., 1/3 etmaal = 5 mm. )

Bij beschouwing van de grafieken blijken de afwijkingen in de lengte voor de drie papiersoorten vrijwel gelijkvormig te zijn; bij de soorten a en b bewegen zij zich, met afnemende uitslagen zoowel links als rechts van de normaallijn.

Zijn de verschillen tusschen de afwijken in de lengte- en breedterichting bij Van Gelder's papier praktisch nihil, -waaruit besloten mag worden, dat dit papier t.a.v. rek en krimp volkomen homogeen is- bij beide soorten Schoellers Parole treedt in de breedterichting een werking op, die -hoewel gelijksoortig met de werking in de lengterichting- deze vele malen overtreft.

Voor de kaarteeringsdoeleinden moet daarom, wat de schaal-vastheid van de kaart betreft, de voorkeur aan het eerste fabrikaat worden gegeven, temeer omdat de geconstateerde maximum-krimp van ±0.075 % de teekennauwkeurigheid bij een schaal van kaarteering van 1 à 1000 (± 0.1 %) niet overtreft.

Het verschil van rek en krimp in de lengte en in de breedte bij Schoellers Parole is een onoverkomelijk beletsel om bij kaarteering met apparaten, zoals bij de luchtfotogrammetrie gebruikelijk zijn, de rek of krimp te elimineeren, door bij de instelling van het kaarteeringsapparaat een bepaalde correctie-factor in rekening te brengen.