OAT-invoermodule

Uit HisGIS
Versie door Thomas (overleg | bijdragen) op 20 dec 2023 om 20:14 (→‎Tarieven)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Deze toepassing ondersteunt het invoeren van gegevens van zgn. oatscans als onderdeel van het Kadaster 1832. Een uitgenormaliseerd datamodel met validaties is de basis, in een webapplicatie met onder andere een spreadsheet en plaatjes van scans kunnen de gegevens ingevoerd worden. Er is ook een handleiding in word met plaatjes, die vindt u (nog) niet op deze wiki.

 !  Als u bepaalde data niet kwijt kunt meld dit dan en zet die data niet in een veld dat daar niet voor bedoeld is!

Invoerprocessen

Kies bovenin de provincie en de gemeente waarin je wilt werken en daarna via de dropdown het invoerproces waar je mee bezig wilt.

Algemene werkwijze en afronding

De invoer van een gemeente verloopt in de basis als volgt:

 1. voer tariefsoorten en tarieven in
 2. voer percelen in met artikelen, rechtspersonen en perceeltarieven
 3. klik op de knop "ingevoerd"
 4. coordinator loopt het werk na
 5. coordinator zet gemeentestatus op gecontroleerd

Tarieven

Voor elke gemeente zijn reeds de tariefsoorten en tarieven ingevoerd. voor elke gemeente zijn er twee soorten tarieven:

 • ongebouwde tarieven (zoals Bouwland of Weiland) kunnen klasse 1 t/m 5 hebben
 • gebouwde tarieven (zoals Huizen) kunnen meer dan 5 klassen hebben

Percelen

In dit (hoofd)proces kunnen percelen worden ingevoerd, kies de scan waar je mee bezig wilt, waarna een spreadsheet verschijnt waar de percelen ingevoerd kunnen worden. Boven het sheet staan een aantal knoppen (versleepbaar!) met acties voor een perceel. Voor elk perceel vul je normaal gesproken in: nr, art, grondgebruik, opp, aftrek, bel. inkomen (evt. ook bel. inkomen gebouwd).

Een nieuwe regel kan toegevoegd worden met accessKey-n (Alt+n of Alt+⇧ Shift+n)[1], of met +.

Bovenin tarieven en evt. huisnrs. aan een perceel gekoppeld worden. Tarieven koppelen gaat als volgt:

 • klik op ✎ Tarieven perc., nu wordt gepoogd een tarief voor in te vullen grondgebruik, oppervlak en de ingevulde belastbare inkomens (zie verderop)
 • klik indien nodig op +
 • kies de juiste klasse
 • pas evt. het vooringevulde oppervlak aan
 • sla op (voor gebouwd tarief wordt nu oppervlak op 0 gezet)
 • bij ongebouwd is de opbrengst een rekensom oppervlak, bij gebouwd een vast bedrag
 • is er 1 ongebouwd tarief gekoppeld, dan wijzigt de oppervlakte hiervan mee bij een wijziging van het oppervlak in het perceel.  !  dit gedrag kan worden uitgezet met syncopp

logica voorinvullen tarief

 • er wordt alleen vooringevuld als er nog geen tarief gekoppeld is
 • zoek eerst in tariefverwijzingen, daarna in rechtstreekse tarieven
  • voor ongebouwd: is er eerder een tarief gekoppeld voor het grondgebruik, gebruik dat als basis, zoek anders een match van tariefsoort met ingevuld grondgebruik
  • voor gebouwd: match ingevuld belastbaar inkomen
 • fallback voor ongebouwd: match ingevuld belastbaar inkomen
 • er kan altijd afgeweken worden van het voorstel

kleuren en meldingen voor inkomen en tarieven

kleur melding betekenis
oranje fout met gekoppelde tarieven
rood fout met inkomen in sheet
oranje geen tarieven gekoppeld
rood tarieven gekoppeld en inkomen niet ingevuld
oranje gebouwd tarief niet gekoppeld en inkomen gebouwd ingevuld
rood gebouwde tarieven gekoppeld en gebouwd inkomen niet ingevuld
rood berekend inkomen verschillend van ingevuld inkomen (gebouwd + ongebouwd)

Een 0 in (gebouwd) inkomen betekent 0-tarief en voorkomt meldingen

Getallen worden standaard met een punt als scheiding voor duizendtallen weergegeven.

Nieuw artikel

Een nieuw artikel kan linksboven het sheet worden opgevoerd. Er zijn 4 knoppen voor het toevoegen van een artikel:

 1. met een persoon als eigenaar
 2. met een instantie als eigenaar
 3. met een verwijzing
 4. zonder rechtspersoon (alleen nieuw artikel)

Ook is er een knop waarmee rechtstreeks naar het artikel genavigeerd kan worden uit het invulvak. Na toevoegen van het artikel verschijnt een scherm om de invoer af te ronden: een scherm waarin een eerder ingevoerde persoon of instantie kan worden gekozen of een nieuwe kan worden opgevoerd; of, bij een verwijzing, een scherm waarin het soort verwijzing kan worden gekozen en de persoon waarnaar wordt verwezen. De verschijnende schermen kunnen eventueel worden gesloten. Via het proces Rechtspersonen en artikelen kunnen op uitgebreidere manier rechtspersonen worden gekoppeld.

Tips

 • de knop links bovenin naast de scans verbergt alles behalve het sheet
 • de knoppenbalk bovenin het sheet kan versleept worden
 • als scrollen niet werkt probeer pijltjes of sleep de scrollbar
 • gebruik (pijltje omhoog) voor een nieuwe waarde in autocomplete velden (artikel, grondgebruik)
 • een aantal van de functies bovenaan het sheet opereert op een actief perceel
 • een perceel wordt actief als je in een cel staat
 • de kolommen art en grondgebruik werken met autocomplete, tijdens typen wordt gezocht of het getypte voorkomt (er wordt dus geen "begint met" vergelijking gedaan) in de onderliggende lijst.
 • Wijzigingen worden direct opgeslagen in de sheet, je krijgt daar meldingen van
 • Ctrl+z kan gebruikt worden om wijzigingen ongedaan te maken
 • Soms is het nodig het sheet te verversen, dat kan door wisselen van scan en weer terug

Rechtspersonen en artikelen

Dit proces is bedoeld voor muteren van rechtspersonen bij een artikel. Selecteer een artikel waaraan je de rechsperso(o)n(en) wilt koppelen.

Het invoerblok voor een rechtspersoon bestaat uit de volgende delen: het bovenste deel stuurt het toevoegen, daaronder een deel voor de rol en het type rechtsperso(o)n(en), daar weer onder de details voor de geselecteerde rechtspersoon.

Selecteer voordat je een nieuwe rechtspersoon wilt toevoegen eerst of dat een persoon, instantie of verwijzing is. Koppelen van personen en instanties verloopt op een standaard wijze via een scherm waarin een bestaande gekozen kan worden, een nieuwe kan worden toegevoegd en een keuze kan worden gekoppeld. Voor instanties is er een dropdown met een aantal standaard instanties, bij voorkeur wordt daar één van gebruikt.

Een overzicht van de bijbehorende gegevens:

 • een artikel heeft 1 of meer rechtspersonen
 • in een artikel kan aangevinkt worden of er sprake is van consorten
 • een rechtspersoon heeft een bepaalde rol (bijv. eigenaar) t.o.v. zijn artikel
 • een rechtspersoon kan een persoon, een instantie of een verwijzing naar een persoon zijn
 • een persoonsverwijzing geeft een relatie (bijv. huisvrouw van) aan tot een persoon
 • in een persoonsverwijzing kunnen ook de gegevens over de relatie (bijv. de huisvrouw) opgenomen worden

Personen en instanties

Dit proces geeft een overzicht van personen en instanties met de gekoppelde artikelen. Er kan ook gemuteerd worden, bijvoorbeeld niet gekoppelde personen en instanties verwijderen.

Toegang

Een gemeente kan gelocked zijn voor iedereen zonder beheerrol.

De applicatie werkt met een aantal rollen die bepalen wat iemand mag:

rol omschrijving
gast een gast mag alleen kijken
provincie per provincie is een rol nodig om te kunnen muteren
alleprovincies iemand met deze rol mag elke provincie muteren
personen_instanties iemand met deze rol mag personen en instanties muteren
tarieven iemand met deze rol mag tarieven en -soorten bewerken
coordinator iemand met deze rol mag reageren op vragen en opmerkingen
beheer iemand met deze rol mag alles
vectorisering iemand die issues mag toevoegen aan een gecontroleerde gemeente

account gegevens[2]

 • worden na aanvraag (voor/achternaam,provincie,email) ingevoerd door de beheerder
 • daarna worden inloggegevens in een tekstbestandje gezet
 • het tekstbestandje wordt gedeeld
 • u ontvangt een link
 • na klikken daarop wordt wsl. een verificatiecode gevraagd
 • deze code komt in de mail na klikken op "Send Code"
 • na invullen van de code en verify wordt het textbestand getoond

Configureerbaarheid

 • Kolommen kunnen in overleg verborgen worden via een instelling op globaal, provinciaal of gemeente niveau.
 • De breedte van het sheet kan op globaal, provinciaal of gemeente niveau geconfigureerd worden.
 • Het formaat en de locale voor getallen in het sheet kan worden aangepast (standaard nl-NL en 0,0.##)

Issues

basis werkstromen

 1. stroom zonder publicatie
  1. vraag/opmerking
  2. reactie (coördinator)
  3. verwijderen (plaatser)
 2. stroom met publicatie
  1. opmerking
  2. reactie
  3. publiceren (coördinator)

kleurgebruik

 • initieel (blauw), beantwoord (oranje), afgehandeld (vaalgroen), valide (felgroen)
 • akkoord knop voor coordinatoren: zet "akkoord" in reactie, status op valide, publiceer op true, tekst in finaletekst

werking

 • in menu kies venster ▾ zit een link naar het issue overzicht
 • er kan een issue aan een perceel gekoppeld worden
 • hierop kan door een coördinator gereageerd worden
 • na inloggen verschijnt een overzicht met de meest recente reacties.
 • voor coördinatoren verschijnt een overzicht met meest recente, niet beantwoorde issues
 • er is een totaaloverzicht met issues
 • afgehandelde issues kunnen verwijderd worden
 • een beheerder kan ervoor kiezen om issues te publiceren in de zgn. percelen service
 • gepubliceerde issues kunnen niet gewijzigd of verwijderd worden

Varianten

In historisch materiaal heb je vaak te maken met variatie in naamgeving. Dit kan worden vastgelegd in varianten.

 • voor de velden achternaam, voornaam, titel, woonplaats, straat en beroep kunnen varianten opgenomen worden
 • varianten kunnen via het persoonscherm beheerd worden
 • een variant kan gekoppeld worden aan 1 of meer personen
 • bij zoeken naar personen zal ook in gekoppelde varianten gezocht worden, waardoor Johan ook gevonden wordt met Jan of Johannis

Het werken met varianten gaat als volgt:

 • klik op varianten bij een persoon
 • zoek een variant via de filters
 • koppel de variant aan de persoon
 • er kunnen ook nieuwe varianten toegevoegd worden
 • na koppelen wordt de variant zichtbaar bij de persoon in de betreffende kolom
screenshot met gekoppelde en niet gekoppelde variant

Werk stoppen en hervatten, onthouden

De applicatie onthoudt, ook na uitloggen:

 • de gemeente waar je het laatst in werkte
 • het perceel waar je het laatst in werkte
 • het thema
 • ingestelde helderheid en contrast in de viewer

De applicatie onthoudt zolang je ingelogd blijft:

 • sortering, filtering, kolomvolgorde, kolombreedte en paginanummer in tabellen (niet in het sheet)
 • de toggle knop bij het sheet

Vragen en problemen

https://jira.socialhistoryservices.org/projects/OAT/summary

Gebruik

Een aantal panelen zijn resizable via rechterkant, onderkant en handle rechtsonder. De meeste panelen zijn ook versleepbaar.

Tabellen

 • de bovenste rij bevat meestal titels en filters voor kolommen, het ziet er vaak wat uit als een rij met data, maar dat is het niet
 • filters verbergen rijen data!

Zoeken en sorteren

 • Bovenin tabellen staan zoekvelden, herkenbaar aan een filter (trechtertje) icoon
 • Met deze velden wordt hoofdletterongevoelig gezocht naar waarden die de zoekterm bevatten
 • Het zoeken start na verlaten van een zoekveld
 • Er kunnen wildcards, * en ?, gebruikt worden
 • Als geen wildcards zijn gebruikt en de zoekwaarde staat niet tussen quotes wordt een * aan begin en eind van de zoekwaarde gezet
 • Er kan met > en < gezocht worden
 • Meerdere zoekvelden kunnen tegelijk gebruikt worden
 • Er kan op meerdere kolommen tegelijk gesorteerd worden met Ctrl
 • Er kan een omgekeerd filter-criterium toegepast worden door een ! te gebruiken voor de zoekfilter-tekst
 • Er kan op een Null-waarde gezocht worden met is null, en op een lege tekst-string met is blank

Voorbeelden zoekmogelijkheden

>a
niet vanaf b, maar alphanumeriek groter dan a
d <=> g
tussen d en g
!<b
niet kleiner dan b
!d <=> g
niet tussen d en g
>= en <=
kunnen ook gebruikt, al of niet met ontkenning (!) ervoor
aa*de
0 of meer (onbekende) tekens voor de *, zoals "aabbbbbbbde"
zo?k*heden
1 (onbekend) teken voor het ?, en 0 of meer (onbekende) tekens voor de *, zoals "zoekmogelijkheden", of "zoakbbbbbbbbheden"
!is blank
is niet leeg
is null
is zonder waarde
joh* OR jan*
begint met joh of begint met jan
* *
bevat een spatie

Tips

 • bediening met Tab ↹ en ↵ Enter om muisbewegingen te beperken
 • als een button de focus heeft (dit is zichtbaar) kun je ↵ Enter gebruiken
 • escape sluit dialogen (als de cursor niet op een input veld staat)
 • het kan handig zijn om meer browsertabbladen of -vensters te gebruiken.  !  de tabs beïnvloeden elkaar (bijv. paginanr in tabel), acties in één tab kunnen gevolgen hebben in andere tabs, bijvoorbeeld wijzigingen zijn pas zichtbaar in andere tabs na verversen
 • veel data panelen kunnen verplaatst, geminimaliseerd en vergroot of verkleind worden
 • met Ctrl++ en Ctrl+- (reset met Ctrl+0) kan er gezoomed worden.