Inventaris Kadastermuseum

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

A. Openbare registers

Inleiding op de openbare registers

Dagregisters (Hypotheken nr. 1)

Registers voor de inschrijving van hypotheken (Hypotheken nr. 3)

Borderellen ter vernieuwing (Middelburg)

Inschrijvingsregisters Hypotheken nr. 3 (getypt)

Borderellen ter vernieuwing (Nijmegen; wet van 25 juli 1947, Stb. H265)

Overschrijvingsregisters Hypotheken nr. 4

Naamwijzers op het Algemeen Register

Naamwijzers op het Algemeen Register (boekhouding vóór 1 okt. 1838)

Registers Hypotheken nr. 69 (verwijzing van perceel naar Algemeen Register)

Algemeen Registers Hypotheken nr. 2 (Bewaring van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen te Zierikzee, 1838-1928)

Algemeen Registers Hypotheken nr. 2 bis

Registers Registratie nr. 50

Stukken ter aantekening in de openbare registers (cessies, subrogaties, erfopvolgingen, enz.)

Registers Hypotheken nr. 69a

Losbladige registers Hypotheken nr. 2 (erfdienstbaarheden)

Diversen

B. Kadastrale registratie

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT)

Suppletoire Aanwijzende Tafels (SAT)

Kadastrale leggers

Registers Kadaster nr. 71

Naamlijsten Kadaster nr. 85

Algemene Naamwijzer Hypotheken nr. 5

Staten Kadaster nr. 73 (tot 1844: staten letter R)

Staten Kadaster nr. 75 (vóór 1846: staten letter Q)

Registers Registratie nr. 51

Registers letter P

Portefeuillestukken

Memoriaal Hypotheken nr. 11 (voorheen: nr. 17)

Geautomatiseerde naamwijzer

Relatie huisnummer – kadastrale aanduiding

Diversen

C. Landmeetkundige documenten

Processen-verbaal van grensbepaling

Plan en register van driehoeksmeting

Boeken van berekening (eerste en tweede boek)

Primitieve veldwerken (vóór 1832)

Minuutplans microfiches 18 x 24 cm)

Minuutplans (papier)

Processen-verbaal van verificatie

Bijbladen

Netteplans

Veldboeken

Veldwerken

Schetsen, schetstekeningen, perceelkaarten

Hulpkaarten

Hermetingsstukken

Rijksgrens

Luchtfoto’s

Diversen

D. Rijksdriehoeksmeting

Geschiedenis

RD-punten, bijhouding

Diversen

E. Ruilverkaveling

Geschiedenis

Instructies en richtlijnen

Brochures en publicaties

Ruilverkavelingsbode

Ruilverkavelingsprojecten

Diversen

F. Schepen

Registers en correspondentie

Kaartsystemen

Diversen

G. Consignatiekas van effecten aan toonder

H. Inventarissen van registers en kaarten

I. Landmeetkundige instrumenten

Meetkettingen

Meetbanden en toebehoren

Meetpennen

Loodstaven

Jalons

Jalonrichters

Schietloden

Prisma’s en hoekspiegels

Equerre’s en pantometers

Afstandmeters

Invardraden

Tachymeters

Theodolieten

Sextanten en octanten

Grafometers

Centreerkijkers

Statieven

Afstandsbaken

Prisma-reflectoren

Schietloden voor opstelling theodolieten

Stelschroevenblokken en pijlergrondplaten

Richtmerken

Elektronische veldboeken

Heliotropen en toebehoren

Schijnwerpers

Diversen

Afpalings- en verzekeringsmateriaal

GPS-systemen

J. Tekenmateriaal en kantoorbenodigdheden

K. Correspondentie

L. Voorschriften

M. Cursusmateriaal

N. Boeken en tijdschriften

O. Beeldmateriaal

P. Topografische instrumenten

Q. Fotogrammetrische instrumenten

R. Reproduktie en drukkerij Topografische Dienst

S. Topografische kaarten, atlassen en luchtfoto’s

T. Topografische documenten

U. Huisstijl, vervoer en overig