Souverein Besluit 8 maart 1814 N° 17

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderdeel van Groote Wegen


Aanhef

Wy WILLEM by de Gratie Gods, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, Enz. enz. enz.

Op het rapport van den directeur Van den waterstaat, van den 4 Maart 1814

Artikel 1

Behalven aan de zeven groote Wegen, bij ons besluit van den SB 13 Februari 1814, N° 1, genomen op de voordracht van den directeur van den waterstaat van den 11 februari 1816 N° 960 bedoeld, wordt dezelve directeur van den waterstaat geautoriseerd tot het stellen van provisionele orders op het onderhoud in de noodzakelijke oparatien aan de zoogenaamde groote wegen van Nijmegen langs den regter oever der maas naar Venlo; - en van Nijmegen naar de Kleefsche Grenzen, voor zoo verre dezelve loopen over het grondgebied der Verenigde Nederlanden, en met bepaling Dat, met alle projecten van Grootere reparatien of verbe- teringen, ten aanzien van de Twee laatste ? als met Betrekking tot de zeven eerstge- melde wegen voor als nog Zal worden gesupersedeerd. –

Artikel 2

De directeur van den Waterstaat Zal onderzoek doen of op de Beide laatstgemelde wegen Eenige tolgelden op dit oogenblik Worden geheven, of voor het Vervolg, zouden kunnen Worden opgerigt; - en ons van Denzelfs bevind en conplicatien Deswegens rapport doen. –

Artikel 3

De directeur van den Waterstaat Is belast met de uitvoering van Het tegenwoordig besluit. –

Gegeven in ’s Gravenhage, den 8sten maart des jaars 1814; - en Van onze regering het eerste

Willem