Alle registers van het kadaster

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdregister Nummer Naam Beschrijving
Kadaster 50 & 51 Eigendoms-overgang
69 Verwijzing naar het Algemeen Register der hypotheken per perceelnummer.
71 Alle bij een perceel behorende Artikelnummers.
78 Veldwerk
78a Lijst van voor de eerste maal in metingstukken opgenomen of bij grensaanwijzingen betrokken minuutpercelen.
86 Leggerartikel
Suppletoir Aanwijzende Tafel (SAT)
hulpkaart
minuutplan
register van driehoeksmeting
boeken van berekening
Proces Verbaal van grensbepaling
Hypotheken 2 Algemeen Register
3 Registers van inschrijving
4 Registers van overschrijving
5 Alfabetische naamwijzer op het Algemeen Register
aanduiding titel opgemaakt per tijd
la. S. Staat der pachtkontrakten gemeente een paar jaar
la. F. Staat der koopkontrakten gemeente een paar jaar
Staat behorende tot het gewoon no. 8bis Kanaal betrekkelijk de Huurcontracten der Jaren ... tot ... gemeente
G 7bis Splitsing der huur-kontrakten en verkoop-akten van hout en gras, gebezigd voor de schatting der gemeente ...
Tabel No. 8 {gewoon | bijzonder} van Verwerpen Huurcontracten