Registers der hypotheken

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze registers zijn nauw verbonden aan die van het Kadaster 1832. Zie ook het overzicht van alle registers van het kadaster.

Nr. 2 - Algemeen Register (1838-1928)

Per deel zijn deze registers verdeeld in zogenaamde genummerde artikels. Elk artikel geeft een voor- en achternaam plus woonplaats van een rechtverkrijgende met daarbij de kadastrale omschrijving van het perceel of percelen waarop het zakelijke recht wordt verkregen, welk soort van zakelijk recht wordt verkregen en voor welk bedrag en in welk register de akte van overdracht van het zakelijk recht is overgeschreven (aangegeven met deel en volgnummer van registratie binnen dat deel). Het Algemeen Register werd bijgehouden van 1838-1928.

Nr. 3 - Registers van inschrijving

Nr. 4 - Registers van overschrijving

Hierin worden de akten van eigendomsovergang en die van vestiging en overgang van zakelijke genotsrechten letterlijk overgeschreven. Elk deel is apart genummerd en binnen elk deel zijn de afzonderlijke akten apart genummerd. In de marge van de overgeschreven akten staat vaak een verwijzing naar het deel en artikel nummer van het Algemeen Register.

Nr. 5 - Alfabetische naamwijzer op het Algemeen Register

Binnen de naamwijzer zijn de familienamen van de rechtverkrijgenden op de eerste drie letters gegroepeerd. De naamwijzer is dus niet strikt alfabetisch. De naamwijzer verwijst naar het deel en artikelnummer van het Algemeen Register.