Classificatie der Gebouwen

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

zoals opgenomen in het Uittreksel van de verordeningen

Eerste Afdeeling

Tweede Afdeeling

Derde Afdeeling

Vierde Afdeeling: Gebouwen bestemd tot het krijgswezen

Kazernen

Kanongieterijen

Wachthuizen

's Rijks fabrijken van kruid en ammunitie

Tuighuizen

Vijfde Afdeeling: Gebouwen bestemd tot bedeeling der Justitie en Politie

Hoven van appel

Regtbanken van eersten aanleg

Regtbanken van koophandel

Kantons-Regtbanken

Gevangenissen

Correctie-huizen

Verbeterhuizen

Werkhuizen

Bedelaarshuizen

Zesde Afdeeling: Gebouwen bestemd tot Openbaar Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Hoogescholen

Akademiën

Atheneums

Seminariën

Latijnsche scholen

Gemeente-scholen

Diaconie-armenscholen

Muzijkscholen

Teekenscholen

Veeartsenijscholen

Openbare boekerijen

Museums van schilderijen, oudheden en zeldzaamheden

Zevende Afdeeling: Gebouwen bestemd tot verpleging en huisvesting in Gast- en Godshuizen, Burger- en Diaconie-Weeshuizen van

Weezen

Zieken

Oude lieden

Gebrekkigen

Krankzinnigen

Achtste Afdeeling: Gebouwen bestemd tot algemeen nut

Muntgebouwen

's Rijks werven

's Rijks loodsen

Vuurbaken

Postkantoren

Kantoren van ontvangst van 's Rijks belastingen

's Rijks tolhuizen

Negende Afdeeling: Gebouwen bestemd tot plaatselijk gerijf

Gemeentehuizen

Heemraadhuizen

Polderhuizen

Polder magazijnen

Sluiswerken

Polder-watermolens

Bureaux van ontvangst der plaatselijke belastingen

Gebouwen bestemd tot het peilen, meten, wegen of tellen van koopwaren

Poortgebouwen

Provinciale tolhuizen

Tiende Afdeeling: Gebouwen bestemd tot den landbouw

Schuren

Stallen

Bergplaatsen voor werktuigen en voortbrengselen