Rapport N° 68

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderdeel van Groote Wegen

Datum: 25 Februari 1821
Nummer: 68

N° 68

[geaddresseerd aan(onderaan pagina)] Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat

Brussel den 25 Februari 1821

De Koning het Rapport van Uwe Excellentie van de 24 dezer N° 238/36 W in overweging genomen hebbende, gelast mij Uwe Excellentie uit tenoodigen om in den geest van het zelve en in verband met hare vroegere voordragt van den 29 Januari ll N° 22 W aan Zijne Majesteit de noodige ontwerpen van besluiten aan te bieden nopens de nieuwe bepalingen welke met opzigt tot de administratie en beheering der groote wegen zouden kunnen worden ingevoerd.

De Staatsraad belast met de Directie der Staats-Secretarie.

/ geteekend /

Hj. de Meij van Streefker