OAT-invoermodule handleiding

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toegang

De invoermodule valt te vinden op http://oat.hisgis.nl

Opzet

Deze tool dient om gegevens van de OAT over te nemen, op zo'n manier dat de data-integriteit maximaal is. Een uitgenormaliseerd datamodel met validaties is de basis. In een webapplicatie met onder andere een spreadsheet en plaatjes van scans kunnen de gegevens ingevoerd worden.

 !  Als u bepaalde data niet kwijt kunt, meld dit dan en zet die data niet in een veld dat daar niet voor bedoeld is!

Kies bovenin de provincie en de gemeente waarin je wilt werken en daarna via 1 van de 4 knoppen het invoerproces waar je mee bezig wilt.

Na selectie wordt een overzicht van de bijbehorende scans getoond. Een klik op de regel opent het invoerscherm [=percelensheet]. Door te klikken op de naam van de scan wordt de bijbehorende scan met gegevens geopend.

 !  Standaard wordt het scanscherm in een nieuw tabblad geopend. Mocht u met 2 schermen werken dan kunt u dit tabblad naar een tweede scherm slepen. Heeft u 1 scherm tot uw beschikking open dan de scan in een nieuw venster en deel uw scherm zo in dat bovenin de scan te zien is en onderin de OAT invoermodule.

Invoer-processen

Vensters

venster invoer-processen
Percelen Bewerken percelen
Artikelen bewerken/beheren artikelen [Zie uitleg: Invoer nieuw artikel vanuit percelensheet en Bewerken artikelen ]
Tarieven Bewerken/beheren tarieven [groepen/klassen]. [Zie uitleg: Bewerken/beheren tarieven] NB. Meestal is dat al voor u gedaan.
personen / instanties Bewerken/beheren personen en instanties die als rechtspersoon aan een artikelnummer gekoppeld kunnen worden. [Zie uitleg: Bewerken/beheren personen en instanties]

Opbouw OAT

kolom scan invoerveld toelichting
2 en 3 nr en nrtvg Een perceelnummer kan gepaard gaan met een toevoeging in de vorm van bis of een letter. Pas het perceelnr. aan en voer deze toevoeging dan in veld nrtvg in.
5 t/m 9 art Artikelnummer plus naam rechtspersoon. Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken artikelen.
10 gebruik Grond gebruik [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Grond gebruik]
volgnr Niet relevant en is in de huidige versie niet meer aanwezig in de percelensheet
12 opp Oppervlakte van het perceel
Voorlopige klassering Tarieven perceel [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken/beheren tarieven]
28 aftrek Indien aanwezig
29 bel. inkomen [ongeb]
30 bel. inkomen geb. Afhankelijk van grond gebruik aanwezig [Zie uitleg: Invoer nieuw perceel en Bewerken tarieven ]
Geschrapt Afvinken indien een perceel doorgestreept is
?? Het kan voorkomen dat er iets aan de hand is met het perceel. Inconsistenties. Bijv. tarieven die niet overeenkomen met berekende data. Vink dan dit vakje af ten teken dat medewerkers van HisGIS dit nader moeten bekijken.

Algemeen gebruik

Workflow

Er is een ok vinkje waarmee aangegeven kan worden dat een perceel met alles wat daaraan hangt in orde is. Een eindredacteur kan bijvoorbeeld een laatste controle doen.

Werk stoppen en hervatten, onthouden

De applicatie onthoudt, ook na uitloggen:

 • de gemeente waar je het laatst in werkte
 • het perceel waar je het laatst in werkte
 • de taal
 • het thema

De applicatie onthoudt zolang je ingelogd blijft:

 • sortering, filtering, kolomvolgorde, kolombreedte en paginanummer in tabellen (niet in het sheet)
 • de twee toggle knoppen bij het sheet

Vragen en problemen

https://bitbucket.org/fryske-akademy/hisgis_oat_invoermodule/issues?status=new&status=open

Gebruik

Een aantal 'panelen' zijn resizable via rechterkant, onderkant en handle rechtsonder. De meeste panelen zijn ook versleepbaar.

Zoeken en sorteren

 • Bovenin tabellen staan zoekvelden, herkenbaar aan: 🔍
 • Met deze velden wordt hoofdletterongevoelig gezocht naar waarden die de zoekterm bevatten
 • Dit geldt niet voor numerieke velden
 • Er kunnen wildcards, * en ?, gebruikt worden
 • In numerieke velden kan met > en < gezocht worden
 • Meerdere zoekvelden kunnen tegelijk gebruikt worden
 • Er kan op meerdere kolommen tegelijk gesorteerd worden met de Ctrl-toets
 • Eenmaal gekozen sortering kan omgedraaid, maar niet uitgezet worden

Tips

 • bediening met Tab ↹ en ↵ Enter om muisbewegingen te beperken
 • als een button de focus heeft (dit is zichtbaar) kun je enter gebruiken
 • escape sluit dialogen (als de cursor niet op een input veld staat)
 • het kan handig zijn om meer browsertabbladen of -vensters te gebruiken. LET OP de tabs beïnvloeden elkaar (bijv. paginanr in tabel), acties in één tab kunnen gevolgen hebben in andere tabs, bijvoorbeeld wijzigingen zijn pas zichtbaar in andere tabs na verversen
 • veel 'data panelen' kunnen verplaatst, geminimaliseerd en vergroot of verkleind worden

Configureerbaarheid

Kolommen kunnen in overleg verborgen worden via een instelling op globaal, provinciaal of gemeente niveau.

De breedte van het sheet kan op globaal, provinciaal of gemeente niveau geconfigureerd worden.

Het formaat en de locale voor getallen in het sheet kan worden aangepast (standaard nl-NL en 0,0.##)

Toegang

Een gemeente kan gelocked zijn voor iedereen zonder beheerrol.

De applicatie werkt met een aantal rollen die bepalen wat iemand mag:

rol omschrijving
gast een gast mag alleen kijken
provincie per provincie is een rol nodig om te kunnen muteren
alleprovincies iemand met deze rol mag elke provincie muteren
personen_instanties iemand met deze rol mag personen en instanties muteren
tarieven iemand met deze rol mag tarieven en -soorten bewerken
beheer iemand met deze rol mag alles
export iemand die mag muteren of iemand met deze rol mag perceelgegevens exporteren