Groote Wegen: verschil tussen versies

Uit HisGIS
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 105: Regel 105:
 
|-
 
|-
 
| {{yes|212, 213 en 217}} || / 2017 || 28 september 2012 || Wollerus ||  || [[D32f212]]
 
| {{yes|212, 213 en 217}} || / 2017 || 28 september 2012 || Wollerus ||  || [[D32f212]]
 +
|-
 +
| 33 ||  ||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
| 34 ||  ||  ||  ||  || ||
 
|}
 
|}
  

Versie van 28 okt 2020 11:23

Aan het begin van de negentiende eeuw werd er een verhard straatwegen-netwerk aangelegd. Deze wegen kregen de naam "Groote weg van ... naar ...".

Wetten, decreten, besluiten en tractaten

Tijdens de aanleg van deze Groote wegen is het wettelijk kader en het netwerk van wegen dat men nastreefde verscheidene malen gewijzigd. Hiervoor zijn er verscheidene Decreten, Souvereine en Koninklijke Besluiten genomen:

Type Datum Locatie Titel
? 27 december 1809 4990 Bulletin N° 257 (p369, Tome 11, serie 4) LOI concernant des Impositions pour confection de Routes etc.
Décret Impérial 26 december 1810 6304 Bulletin N° 338 relatif à l'Organisation de la partie des Pays nouvellement réunis comprise entre la Lippe, l'Ems et les frontières actueles des départemens de la Hollande
Décret Impérial 4 augustus 1811 Relatif aux travaux d’entretien et de réparation des routes et des chemins vicinaux à la charge de communes qui traversent les fortifications et des rues qui aboutissent aux remparts, et à l’exécution des routes qui traversent les frontières.
Décret Impérial 21 oktober 1811 Relatif à la classification des routes et des péages qui s’y perçoivent, et à d’autres objets de cette nature.
Décret Impérial 16 december 1811 7644 Contenant Réglement sur la construction, la réparation et l’entretien des Routes.
Décret Impérial 21 Septembre 1812 8548 Bulletin N° 465 qui ordonne la Perception de Centimes additionels, pour la réparation et l'entretien des Routes impériales de 3e classe, dans les départemens de l'Aude, de la Gironde, des Deux-Nèthes, des Hautes-Pyrenees, de Rhin-et-Moselle et de l'Issel-Supérieur.
Décret Impérial 7 januari 1813 8764 Bulletin N° 478 Relatif à la perception de centimes additionels pour la réparation et l’entretien des routes départementales dans cnt-vingt-deux Départements.
Décret Impérial 22 januari 1813 8613 Bulletin N° 472 qui ordonne le emplacement dans le département de la Sarre, par une nouvelle imposition de centimes additionnels, des travaux grauides de terrassemens de la route impéririale de Liege à Strasbourg par trèves, ordonnés par la loi du 27 Décembre 1809
Décret Impérial 31 januari 1813 8738 Bulletin N° 477 Relatif à l’exécution des travaux d’entretien et de réparation des ponts-dormans et des pont-levis, établis sur des parties de routes, qui traversent des fortifications.
Décret Impérial 13 augustus 1813 9535 Bulletin N° 518 Relatif à la perception de centimes additionnels pour la réparation et l’entretien des routes de 3e classe
Souverein Besluit 13 februari 1814 1 NL-HaNA 2.02.01-7
Souverein Besluit 8 maart 1814 17 NL-HaNA 2.02.01-11
Souverein Besluit 20 september 1814 52 NL-HaNA 2.02.01-43 Nopens het onderhoud van gedeelten der groote wegen, door of langs steden, dorpen, gehuchten, enz. lopende.
Souverein Besluit 28 september 1814 11 NL-HaNA 2.02.01-44 Nopens het onderhoud van de zoogenaamde departementale en groote wegen.
Koninklijk Besluit 25 juli 1816 49 NL-HaNA 2.02.01-269 Betrekkelijk de verdeeling en benaming der groote wegen.
Wet 30 januari 1817 2.02.01-364 Wet, omtrent eene geldlening van ƒ 600.000, tot vinding der kosten van de werken betrekkelijk tot de groote communicatien van het Rijk.
Koninklijk Besluit 1 december 1819 58 [print bij KB 10 Mei 1820 N° 3]
Koninklijk Besluit 17 december 1819 1 NL-HaNA 2.02.01-915 & 916
Koninklijk Besluit 9 april 1820 133 NL-HaNA 2.02.01-976 Nopens het beheer der groote wegen.
Koninklijk Besluit 20 april 1820 5 NL-HaNA 2.02.01-982
Koninklijk Besluit 10 mei 1820 2 NL-HaNA 2.02.01-991 Houdende reglementaire verordeningen op het beheer der groote wegen en der daarin gelegen bruggen.
Koninklijk Besluit 10 mei 1820 3 NL-HaNA 2.02.01-991 Omtrent de beschikking door de Staten der Provincien over de, tot onderhoud der groote wegen, toegestane sommen.
Koninklijk Besluit 18 mei 1820 83 NL-HaNA 2.02.01-996
??? 11 december 1820 1
Koninklijk Besluit? 8 januari 1821 41 NL-HaNA 2.02.01-1127
Koninklijk Besluit 30 januari 1821 73 NL-HaNA 2.02.01-1139
Koninklijk Besluit 13 maart 1821 73 NL-HaNA 2.02.01-1158
Koninklijk Besluit 13 maart 1821 74 NL-HaNA 2.02.01-1158
Koninklijk Besluit 13 maart 1821 75 NL-HaNA 2.02.01-1158
Koninklijk Besluit 13 maart 1821 76 NL-HaNA 2.02.01-1158
Koninklijk Besluit 13 maart 1821 77 NL-HaNA 2.02.01-1158
Koninklijk Besluit 13 maart 1821 78 NL-HaNA 2.02.01-1158

Gescand, nog niet getranscribeerd

  • 10 mei 1820 nr2
  • 8 jan 1821 nr 41

Zoek

  • 30 jan 1821 nr 73 (niet aanwezig in doos 1139)

Dossiers Franse Tijd

2.01.13 - 380

Dossier Folio Stuk Datum Van Aan Onderwerp
30 Route à Antwerpen, Impériale nr. 2. Fonds de 1813. f. 1.800.000. Répartition. 1813
31 Route à Antwerpen, Ouvrages d'art. 1813
45 70 / 953 4 mei 1813 J. Blanken Jansz. [rapport] D31f45
32 Route à Antwerpen, Adjudications. 1812
209 6 oktober 1812
208 8 oktober 1812 Wollerus
219 - 225 1859 4 september 1812 J. Blanken Jansz. D32f220
233 - 234 192 / 1890 6-10 september 1812 J. Blanken Jansz. D32f233
213 - 215 212 / 2017 25 september 1812 J. Blanken Jansz. D32f213
212, 213 en 217 / 2017 28 september 2012 Wollerus D32f212
33
34

Rapporten

De wetten, besluiten etc. werden gebaseerd op (advies)-rapporten van oa de directeur en de minister van de Waterstaat:

Status Nummer Opsteller Datum Locatie
Compleet N° 960 Dir. W 11 februari 1814 NL-HaNA 2.02.01-7
Compleet rapport Dir. W 14 Maart 1814 NL-HaNA 2.02.01-11
Onvolledig! rapport (a) DGvdW 13 September 1814 NL-HaNA 2.02.01-43
Compleet rapport (b) DGvdW 13 September 1814 NL-HaNA 2.02.01-44
tab nog N° 22 W BiZa&W 30 Januari 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 6 RvS 16 Februari 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 238/36 W BiZa&W 24 Februari 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 68 Staatsraad 25 Februari 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 238/25 W BiZa&W 2 Maart 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 16 RvS 9 maart 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 1 W BiZa&W 6 januari 1821 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 33 W BiZa&W 30 December 1820 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 1935 MinFin 19 December 1820 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 4 W BiZa&W 20 November 1820 NL-HaNA 2.02.01-1158
Compleet N° 5515 Min W&publW 23 Juli 1816 NL-HaNA 2.02.01-269
Opzoeken N° 39 W 2 Januari 1821
bij kb nr2 N° 642 9 Mei 1820 NL-HaNA 2.02.01-991
opzoeken N° 9 RvS 30 Maart 1820 NL-HaNA 2.02.01-976
N° 2W BiZa&W 17 Mei 1820 NL-HaNA 2.02.01-996